Alkoholi ja palautuminen
Monet urheilijat eliittitasoa myöten käyttävät säännöllisesti alkoholia ja sen käyttö on yleisintä joukkueurheilulajeissa, joissa ryhmähenki ja lajikulttuuri yleensä kannustavat alkoholin nauttimiseen. ALKOHOLI ON DIUREETTI. Tämä tarkoittaa, että alkoholia sisältävä juoma lisää virtsaneritystä enemmän kuin vastaava määrä vettä tai muuta alkoholitonta juomaa. Alkoholi siis poistaa nestettä elimistöstä, joten palautusjuomana se ei aja asiaansa. Alkoholijuomien suolapitoisuus on mitätön, joten esim. olut ei korjaa nestetasapainoa, ellei samalla syö jotain suolaista ruokaa. Jos alkoholia on välttämättä juotava urheilusuorituksen jälkeen, kannattaa ehdottomasti juoda ensiksi alkoholittomia juomia ja syödä suolapitoista ruokaa, jotta palautuminen käynnistyisi tehokkaasti.

Alkoholijuomien nauttimisen haitta ei rajoitu ainoastaan nestevajeen korjaamisen hidastumiseen. Alkoholin nauttiminen rasituksen jälkeen häiritsee elimistön hormoonituotantoa, verenkiertoa ja proteiinisynteesiä joka puolestaan hidastaa lihasvaurioiden korjaantumista. Alkoholin verisuonia laajentava vaikutus voi puolestaan lisätä harjoittelussa tai otteluissa syntyneiden vammojen turvotusta ja hidastaa niiden parantumista.

Tehokkaan palautumisen varmistamiseksi alkoholipitoisia juomia olisi järkevintä välttää kokonaan raskaiden urheilusuoritusten jälkeen. Muta jos alkoholia on haluaa juoda, voidaan sopivana enimmäismääränä (joka ei ratkaisevasti heikennä palautumista) pitää puolta grammaa alkoholia painokiloa kohti. Tämä vastaa esim. 70 kiloisella henkilöllä 35 grammaa alkoholia, mikä saadaan 0,75 litrasta 4,5% olutta.